Voorwaarden TaalGewoon en TaalGlobaal

www.taalgewoon.nl en www.taalglobaal.com

Bij inschrijving voor een schrijftraining van TaalGewoon per e-mail

Direct na aanmelding ontvang je de factuur en kun je zelf de datum aangeven waarop je wilt starten met de e-training. Dat kan nog dezelfde dag. De meeste trainingen kosten 280 euro exclusief btw (338,80 inclusief) en beslaan 4 lessen. Voordat de training start, hebben we contact per mail en inventariseren we eventuele aanvullende wensen. Wat is de praktijkervaring op dit gebied tot nu toe, moet het niveau aangepast naar boven of beneden, is eventueel een aanvullende les gewenst, etc.

De tijd die een training beslaat bepaal je zelf. Het werkt het beste als je maximaal 2 weken tussen twee lessen laat zitten, maar meer of minder kan ook. Een eenmaal gestarte cursus moet wel in maximaal zes maanden zijn afgerond, tenzij daarover andere afspraken zijn gemaakt. Kosteloos annuleren is alleen mogelijk voor aanvang van de training.

Het verloop van de training

Een e-training beslaat doorgaans vier lessen. Voor elke les krijg je theorie gemaild, met daarbij een flink aantal oefenopdrachten. Die opdrachten mail je terug, je ontvangt daarna binnen een aantal dagen uitgebreide feedback op de opdrachten + de nieuwe les. 

Een afgeronde training

Wie een hele training heeft gevolgd en dus ook alle opdrachten heeft ingeleverd, ontvangt aan het einde een certificaat als bewijs van deelname en afronding.

Bij aanmelding voor meerdere e-trainingen tegelijk geldt een korting (afhankelijk van het aantal trainingen). Is een training eenmaal van start gegaan, dan is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.

Bij inschrijving voor een NT2-training van TaalGlobaal per e-mail

U kunt op de site (www.taalglobaal.com) zien dat er twee cursussen zijn, die allebei uit 8 lessen bestaan. U kiest zelf of u de hele cursus wilt doen, of slechts een aantal lessen. Per les betaalt u 55 euro exclusief btw of 400 euro excl. per 8 lessen. Verder gelden dezelfde voorwaarden als bij de e-trainingen van TaalGewoon.

Bij een incompanytraining van TaalGewoon of TaalGlobaal

Voorafgaand aan een incompanytraject brengen we altijd vrijblijvend offerte uit. Is de offerte geaccordeerd door de opdrachtgever, dan gaat de training volgens afspraak van start. De lessen vinden plaats binnen de overeengekomen periode volgens de offerte, tenzij opdrachtgever en TaalGewoon|Taalglobaal alsnog anders zijn overeengekomen. Een eenmaal gestarte lessenreeks conform offerte kan niet meer kosteloos worden geannuleerd door de opdrachtgever. Gebeurt dat toch en annuleert de opdrachtgever dus (een deel van) de lessenreeks terwijl die al gestart is, dan dienen de kosten uit de geaccordeerde offerte alsnog te worden voldaan.

Wordt de trainer ziek of raakt hij/zij verhinderd door persoonlijke omstandigheden, dan wordt geprobeerd op zo kort mogelijke termijn de lessen in te halen of een vervanger te vinden. Kosten voor lessen die door toedoen/de schuld van Taalgewoon|TaalGlobaal niet binnen een redelijke termijn ingehaald kunnen worden en daarom moeten worden afgelast, worden vergoed.

Hier staat een aantal schrijftrainingen die we incompany verzorgen. Uiteraard kan zo’n training naar wens aangepast worden; de incompanytrainingen maken we doorgaans op maat, in overleg met de opdrachtgever. Dat betekent dat we de lessen toespitsen op de concrete leerdoelen van de deelnemers en dat we indien mogelijk voorbeeld- en oefenmateriaal ontlenen aan teksten uit de organisatie van de klant zelf. Zo sluiten de trainingen heel direct aan op de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

De dagdeelprijs voor een incompany schrijftraining is 850 euro exclusief btw. Dat is inclusief de voorbereiding, eventueel contact met deelnemers achteraf en het lesmateriaal. De meeste schrijftrainingen beslaan 2 tot 4 dagdelen. Het maximale aantal deelnemers is 12-15 (afhankelijk van de training zelf).

Bij een incompany NT2-training van TaalGlobaal

Een incompanytraining in Nederlands als tweede taal (NT2) bij TaalGlobaal duurt doorgaans langer dan een schrijftraining en daarvoor geldt een tarief van 67 euro per uur exclusief btw. Naast de lesuren rekenen we daarbij ook voorbereidings- en correctie-uren. De groepen mogen maximaal 12 deelnemers groot zijn. Zie voor NT2: www.taalglobaal.com Voor een incompanytraining NT2 gelden dezelfde voorwaarden als voor onze andere incompanytrainingen.

Bij individuele coaching

Individuele coaching bieden we per e-mail. De coaching wordt ingekocht per uur. In die uren kan een deelnemer hulp en assistentie inschakelen bij alle mogelijke schrijftaken. Of het nu om doorwrochte rapporten gaat of om e-mails. Op die manier verbeteren we de schrijfstijl doelgericht en blijvend. Dit is ook mogelijk voor niet-Nederlandstaligen (NT2). We signaleren tijdens de coaching problemen die er zijn met taal of tekst en geven waar nodig extra toelichting op lastige kwesties. Het tarief voor individuele coaching is 67 euro per uur exclusief btw. We houden exact bij hoeveel tijd we besteden aan de coaching en als de uren ‘op’ zijn, kunt u nieuwe uren bij boeken. We kunnen veel doen in een uur.

Bij een (her)schrijfopdracht

Voorafgaand aan grotere schrijfopdrachten brengt TaalGewoon offerte uit. Daarvoor kan het in geval van herschrijving/redigeren wenselijk zijn dat we een aantal proefpagina’s ontvangen, zodat we een goede inschatting kunnen maken van de tijd die nodig zal zijn. We schrijven en herschrijven alle mogelijke teksten en zijn vooral gespecialiseerd in het toegankelijk en vlot leesbaar maken van ingewikkelde materie. De teksten die TaalGewoon levert kenmerken zich door een vlotte leesbaarheid en grote helderheid. Het tarief voor schrijven is 80,- per uur exclusief btw en voor herschrijven/redigeren 65,- per uur exclusief btw. We werken snel en secuur.