Incompanytrainingen kunnen zowel fysiek als online worden gegeven

Een lang artikel

U gaat een langer verhaal schrijven; een van zo’n 1500-2000 woorden. Een (bedrijfs)journalistiek artikel voor uw eigen medium of een publieksmedium. Hoe pakt u zo’n klus aan? Waar begint u, wat doet u allemaal voordat u daadwerkelijk aan het schrijven gaat? In deze training werkt u stap voor stap aan zo’n lang verhaal.

Plan maken

Voordat u echt aan het schrijven gaat, maakt u een werkplan. Wat wordt uw hoofdthema, hoe zou u dat in één zin kunnen samenvatten, welke invalshoek kiest u en wat worden de subthema’s? Wat wilt u uw lezer eigenlijk vertellen over uw onderwerp? Welke bronnen gaat u raadplegen, wie zou u willen interviewen, welke informatie wil en verwacht de lezer en wat voor iemand is die lezer eigenlijk? Hoe moet uw tekst er globaal gaan uitzien, in welke volgorde schotelt u de lezers de subthema’s voor?

Schrijven

En dan gaat u aan het schrijven. Daarbij houdt u uw doel en de doelgroep goed voor ogen en zorgt u dat de tekst goed aansluit bij de invalshoek die u gekozen hebt. U let ook goed op of de ’tone of voice’ wel past bij de lezers. Uw tekst moet helder in elkaar zitten, de lezer mag geen moment de draad kwijtraken en de stijl moet passen bij het medium waarvoor u schrijft. Pas als de tekst klaar is, gaat u nadenken over de aankleding: welke kop moet erboven, gebruikt u tussenkoppen of streamers? Moet er beeld bij en wat zou dan een goed fotobijschrift kunnen zijn?

Een lange tekst schrijven doe je niet zomaar, veel mensen weten niet eens hoe ze moeten beginnen en zitten eerst eindeloos na te denken over een geschikte kop. In deze training leert u dat een goede tekst zelden tot nooit in één keer op papier staat. Termen als ‘schrijven is schrappen’ en ‘kill your darlings’ zijn niet voor niets overbekend in de journalistiek. Maar ligt het resultaat er en bent u er tevreden over, dan geeft dat enorm veel voldoening.