Incompanytrainingen kunnen zowel fysiek als online worden gegeven

Journalistieke genres

In de training Eindredactie in de journalistiek richten we ons uitsluitend op journalistieke tekstgenres die ook in de bedrijfsjournalistiek gebruikelijk zijn: nieuwsberichten, nieuwsverhalen, achtergrondverhalen, interviews e.d. Het gaat er nu niet alleen om dat de teksten correct geschreven en goed leesbaar zijn, maar we bekijken ook aan welke eisen een journalistieke schrijfstijl moet voldoen. Wat kan wel en wat kan (nèt) niet door de journalistieke beugel? Is een artikel wel opgebouwd volgens de journalistieke eisen?

Aankleding van de teksten hoort ook bij eindredactie

Welke soorten koppen zijn er in de journalistiek en bij welke genres horen die? Zit de lead van de journalistieke tekst goed in elkaar en voldoet hij aan de eisen en verwachtingen van de lezer? Hoe kleed je een journalistieke tekst aan? Want dat is in de praktijk ook een van de taken van de eindredacteur in de (geschreven) journalistiek. Hij of zij is het die beslist over koppen, tussenkoppen, streamers, infographics en bijschriften. Wat moet een eindredacteur daarover weten?

Inhoud van de tekst

Het is in de (bedrijfs)journalistiek ook de eindredacteur die tot op zekere hoogte checkt of de feiten wel kloppen. Hoe komt een redacteur bij zijn beweringen, wat zijn zijn bronnen, is de naam van een bron wel goed gespeld, kloppen de jaartallen?

Schrijfstijl

Is de gehanteerde stijl wel journalistiek genoeg, neemt de schrijver/redacteur voldoende afstand, is alles duidelijk? Staat er geen onnodig jargon in de tekst, zie je geen onnodig moeilijke woorden, wordt er niet te weinig of juist te veel uitgelegd? Is de tekst qua toon en moeilijkheidsgraad goed gericht op de doelgroep?

De training is heel geschikt voor mensen uit de bedrijfsjournalistiek.